Mẫu nhà 2.5 tầng hiện đại Anh Hưng - Việt Trì, Phú Thọ