Chọn ngay mẫu nhà vườn - hồ bơi với chi phí hấp dẫn | MH00204

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

 

MH00204 | Anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá | Nhà mái Nhật 2 tầng

(Công trình khi thi công sẽ có chút thay đổi do mong muốn của chủ nhà)

Giới thiệu tổng quát về công trình nhà anh Thắng - Nghi Sơn, Thanh Hoá

 

 

Xem thêm các mẫu nhà khác tại kênh YouTube MAXHOME ► https://www.youtube.com/maxhometv


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính: Toà nhà CC2A Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Xem chỉ đường)

Hotline: 096.445.8888​ hoặc 08281.33333

Website: ThietKeThiCongTronGoi.comMaxhomeVN.com