Công trình mái nhật 2 tầng nhà anh Dũng tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng