Nhà 3 tầng mái nhật Maxhome thi công cho gia đình nhà anh Trọng - Bắc Giang