Nhà mái nhật 1 tầng theo phòng cách hiện đại nhà anh Tuyến - Quảng Xương, Thanh Hoá