Nhà phố 3 tầng do Maxhome trực tiếp thi công ở Bắc Giang