MH0034 BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT QUÁ ĐẲNG CẤP TẠI NAM ĐỊNG