MH0034 BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT ĐẲNG CẤP TẠI NAM ĐỊNH