Nhà phố 3 tầng thiết kế cho chị Loan - Long Biên, Hà Nội