Thiết kế thi công nội thất phong cách hiện đại cho Ms.Sao Mai - Hà Nội